September 10 - Last day to register for Fall Semester 
September 14 - Start of Fall Semester
December 7 - End of Fall Semester
January 8 - Last day to register for Winter Semester
January 11 - Start of Winter Semester
April 2 - End of Winter Semester